Vertrouwenspersoon

coloumn image

Vertrouwenspersoon

Regelmatig wordt ik door organisaties gevraagd om als vertrouwenspersoon te fungeren. Als medewerkers in hun directe werkomgeving ongewenst gedrag hebben ervaren, kunnen zij contact met mij opnemen. De taak van de vertrouwenspersoon is om te zorgen dat degene die met ongewenst gedrag wordt geconfronteerd, wordt opgevangen en begeleid.

coloumn image

Daarnaast probeer ik medewerkers in staat te stellen om het probleem, indien mogelijk, op te lossen. Er zal alleen actie worden ondernomen, of worden gecommuniceerd over het ongewenst gedrag met anderen, als de betreffende medewerker het daarmee eens is.

Ook bij klachten naar interne of externe instanties kan ik als vertrouwenspersoon medewerkers bijstaan.

coloumn image

Elke vertrouwenspersoon is verplicht tot geheimhouding over alles wat hij in het kader van zijn werk hoort. Wel heeft hij mogelijkheid de directie of separate bedrijfsonderdelen te informeren in het kader van preventie of adviseren over misstanden zonder daarbij inhoudelijk te worden of de privacy van de medewerker te schenden.